Giá:
3,000,000 đ
Liên hệ:
Quang minh vu
Điện thoại:
Chó nhà dē bé gân ba tháng giông düc dã sô giun và chích 1 muī bé lùn nhõ con khoē manh ån dū ban nào thích goi diên trüc tiêp cho minh kg trã loì tin nhån xin cám ön !..
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng