Giá:
43,900,000 đ
Liên hệ:
Chiến
Điện thoại:
Chuyển nghề cần thanh lý tổng đồ sau gồm một máy ra vỏ, một bàn nâng xe máy bằng cơ điện, một máy rửa xe có tủ điện điều khiển một bộ Hàn gió đá một máy Hàn điện ba li hai một máy cắt Fe một tủ liếng nhôm ba kệ Fe một máy hơi 70 l tổng thanh lý 43.900.000vnd
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng