Giá:
200,000 đ
Liên hệ:
Quang
Điện thoại:
Mình cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn (kiểm tra đo lường, hiệu chỉnh sai lệch) của các dụng cụ đo điện: Đồng hồ bảng, Vôn kế, Ampe kế, Ôm kế, tần số kế, Multimeter, Ampe kìm DC/AC: + Các loại multimeter tới 5.5 digits của FLuke (ví dụ Fluke87III, Fluke 87V, Fluke28II..), Omega, Soar, Soltec, Appa, Beckman, Wavetek, METRIX, Advantest... + Đồng hồ bảng, Vôn kế, Ampe kế, Ôm kế, Tần số kế chỉ thị kim hoặc số + Các loại ampe kìm DC/AC như Fluke337, Fluke 30, 31, 32, 36, i1010.... Thiết bị chuẩn sử dụng để thực hiện (FLUKE 5520A, 5500A/Coil) có giấy chứng nhận hiệu chuẩn phù hợp liên kết tới NIST hoặc chuẩn quốc gia. Lưu ý: các dụng cụ đo được kiểm tra đo lường, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật nêu trong tài liệu nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của khách hàng, hoặc phù hợp với yêu cầu khuyến nghị của EURAMET. Khách hàng sẽ được cấp 1 báo cáo hiệu chuẩn (bản không chính thức) mô tả kết quả đo lường cho dụng cụ đo của mình, dụng cụ đo sẽ được bảo hành tình trạng đo sai lệch trong vòng 3 tháng. Các dụng cụ đo điện của bạn nên được hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ để đảm báo độ chính xác cần thiết. Thời gian nhận trả dụng cụ từ 1-3 ngày hành chính.
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng