Giá:
20,000 đ
Liên hệ:
Linh Linh
Điện thoại:
Hồng rễ trần. Cuối vụ lên ít loại, mặt hoa như hình. Cây cực già, đẹp. 1. Vuvuzela 2. Miranda 3. Masora 4. Royal 5. Catania
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng