Liên hệ:
Phát
Điện thoại:
22 t...biết võ nấu ăn...cần việc làm ổn định nghiêm túc Co chỗ ở...quê Tây Ninh... Ly lịch rõ ràng...mới suất ngủ 2018...có thể làm vê sĩ...hoặc phụ bếp...mong muốn mức lương trên 7 triệu vi phải lo gia đình...thành thật can một cv ổn đinh..có chỗ ở.
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng