QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN

Người đăng hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác thực của nội dung do mình đăng lên RaoVatChoTot.net

Tin đăng phải được viết bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả, chỉ viết hoa danh từ riêng và đầu câu.

Tin đăng không chứa các nội dung bên ngoài việc mua bán sản phẩm, hàng hóa dùng để giao dịch.

Mỗi tin đăng chỉ được rao bán một loại sản phẩm, hàng hóa.

Nội dung tin đăng phải đúng sự thật, đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa cần bán, thông tin nhất quán, sản phẩm, hàng hóa được đăng bán phải trong trạng thái còn giao dịch.

Phải đăng tải hình ảnh chính xác của hàng hóa và sản phẩm, không được sử dụng hình ảnh quảng cáo sai sự thật.

Không đăng tin trùng với tin đang hiển thị.

Nghiêm cấm người bán kinh doanh những hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tất cả các tin đăng đều được kiểm duyệt bởi nhân sự của RaoVatChoTot.net. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa các tin đăng theo đúng quy chuẩn và từ chối đăng các tin không hợp lệ theo quy định trên, hoặc vi phạm một trong các điều sau:

  • Có dấu hiệu spam: đăng nhiều tin cùng một nội dung bằng 1 hoặc nhiều tài khoản khác nhau, đăng rao bán nhiều hơn 1 sản phẩm trong 1 tin rao, không có thông tin liên lạc của người bán.
  • Có các dấu hiệu lừa đảo, không minh bạch dựa theo phản ánh của người dùng khác và được xác minh bởi nhân sự của RaoVatChoTot.net
  • Thực hiện trả phí đăng tin (nếu có) không đầy đủ theo quy định của RaoVatChoTot.net
  • Nội dung đăng tin vi phạm thuần phong mỹ tục và ngôn ngữ viết (từ ngữ thô tục, xúc phạm người khác, gây mâu thuẫn tôn giáo, chống phá nhà nước...)