Tìm kiếm

Danh sách tin

Có 20 tin
 • Hyundai đô thành 2t5 đời 2017 vô Tp ban ngày

  Hyundai đô thành 2t5 đời 2017 vô Tp ban ngày

  909 triệu 272
 • Hinh 2t đời 2009 thùng dài 6m2.vô tp ban ngày

  Hinh 2t đời 2009 thùng dài 6m2.vô tp ban ngày

  480 triệu
 • Hino 4t5 đời 2010 thùng dài 5m5.máy lạnh

  Hino 4t5 đời 2010 thùng dài 5m5.máy lạnh

 • Olin 2t đời 2015.ttt dưới 5t vô tp

  Olin 2t đời 2015.ttt dưới 5t vô tp

  240 triệu
 • Thaco auman 8t2 đời 2013 dài 8m, Cao 4m

  Thaco auman 8t2 đời 2013 dài 8m, Cao 4m

  909 triệu 272
 • Suuki 750kg đời 2013.máy lạnh ngay chủ bán

  Suuki 750kg đời 2013.máy lạnh ngay chủ bán

  167 triệu
 • Đông feng 3 chân h h đời 2013 cầu thật, ttt 24t

  Đông feng 3 chân h h đời 2013 cầu thật, ttt 24t

  909 triệu 722
 • Ben thaco 2t5 đời 2014 thùng cao, số mạnh

  Ben thaco 2t5 đời 2014 thùng cao, số mạnh

  909 triệu 722
 • Huyndai veam 3t5 đời 2015 máy hyundai tủubo

  Huyndai veam 3t5 đời 2015 máy hyundai tủubo

  280 triệu
 • Olin 2t5 hạ tải 1t8 đời 2014

  Olin 2t5 hạ tải 1t8 đời 2014

  215 triệu
 • Cam xê 4 chân cầu thật, máy hino, đời 2013.ttt 30t

  Cam xê 4 chân cầu thật, máy hino, đời 2013.ttt 30t

  645 triệu
 • Cẩu Đông feng hoàng huy. 3 chân cầu thật, cần 10t

  Cẩu Đông feng hoàng huy. 3 chân cầu thật, cần 10t

  12 triệu 345
 • Izuzu 1t9 đời 2006 thùng dài 4m8.máy 4.3

  Izuzu 1t9 đời 2006 thùng dài 4m8.máy 4.3

  245 triệu
 • Đông feng hoàng huy 9t3 đời 2014 xe cực đẹp

  Đông feng hoàng huy 9t3 đời 2014 xe cực đẹp

  430 triệu
 • Huyndai 6t5 đô thành đời 2015 cực zin

  Huyndai 6t5 đô thành đời 2015 cực zin

  515 triệu
 • Mít su 1t9 đời 2006 xe cực đẹp

  Mít su 1t9 đời 2006 xe cực đẹp

  240 triệu
 • Ben suzuki 500k đời 2011 cực zin

  Ben suzuki 500k đời 2011 cực zin

  165 triệu
 • Thacoauman 4 chân cầu thật đời 2014,ttt 30t

  Thacoauman 4 chân cầu thật đời 2014,ttt 30t

  730 triệu
 • Xe cẩu mít su 1t9 đời 2007.cần unic 330.5 khúc

  Xe cẩu mít su 1t9 đời 2007.cần unic 330.5 khúc

  123 triệu 456
 • Izuzu 1t9 đời 2015 thùng kín

  Izuzu 1t9 đời 2015 thùng kín

  370 triệu

Tin mới đăng