Liên hệ:
Bình
Điện thoại:
E có sức khỏe tốt cần lãnh lương tuần ai có việc liên hệ e lâu dài Mô giới miễn gọi e nhé
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng