Liên hệ:
MS Quỳnh
Điện thoại:
Nội dung đào tạo kế toán – Đào tạo thực hành Khai báo cáo thuế, làm báo cáo thuế tháng, quý (thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN) – Đào tạo Thực hành Lập các sổ sách kế toán trên biểu mẫu, – Đào tạo Thực hành Lập các sổ sách kế toán bằng Excel, – Đào tạo Thực hành Lập các sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán Misa,Fast – Đào tạo Thực hành Lập báo cáo tài chính, biết phân tích báo cáo tài chính – Đào tạo Thực hành Báo cáo quyết toán thuế hàng năm, – Chia sẻ kinh nghiệm thực tế, thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đỗi lãi lỗ cho doanh nghiệp
Hướng dẫn giao dịch an toàn
  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng
Tin mới đăng